Trong quý 2 năm 2020, Pi đặt mục tiêu Hoàn thành Giai đoạn lựa chọn của Pi Testnet, như được nêu trong phần “Lộ trình thử nghiệm” của Tài liệu Node được phát hành vào ngày 31 tháng 3 năm 2020. Giai đoạn Lựa chọn bao gồm:

  1. Kích hoạt và tổ chức tất cả các ứng viên Node để cài đặt các gói chuẩn bị kỹ thuật cần thiết để chạy phần mềm Node.
  2. Thực hiện chạy thử thuật toán đồng thuận để hiệu chỉnh các yêu cầu phần cứng và phần mềm của Pi Node.
  3. Chọn các ứng cử viên ban đầu sẽ trở thành Node và SuperNode trên Testnet.

Kể từ khi ra mắt phiên bản đầu tiên của Pi Node vào ngày 31 tháng 3, hơn 100.000 Người tiên phong đã đăng ký trở thành Nodes/SuperNodes trên Pi Testnet. Tất cả các ứng viên Node sẽ được cấp quyền truy cập vào luồng cài đặt cho các gói kỹ thuật cần thiết trong phần mềm Node vào ngày 1 tháng 5 năm 2020.

Chúng tôi hiện đang hoàn thiện các gói cần thiết và tích hợp quy trình cài đặt cho các gói đó vào giao diện trực quan và thông tin của phần mềm Node nhằm mục đích làm thuận tiện quá trình cài đặt cho Người tiên phong và thông báo chính xác cho họ về trạng thái cài đặt trên thiết bị của họ.

Sau đó, Nhóm Core sẽ kiểm tra chạy thuật toán đồng thuận trên các thiết bị của Người tiên phong đã cài đặt thành công các gói chuẩn bị kỹ thuật nút và hiệu chỉnh các yêu cầu của phần cứng và phần mềm thiết bị cần thiết để đạt được một mạng an toàn và đáng tin cậy.

Chúng tôi hy vọng sẽ công bố tiêu chí phần cứng và phần mềm nút chi tiết hơn và bắt đầu thông báo cho người nộp đơn về tình trạng lựa chọn của họ trên cơ sở vào ngày 1 tháng 6 năm 2020. Ứng viên được chọn sẽ được mời hoàn thành KYC để trở thành ứng cử viên Node hoặc SuperNode trong Testnet của Pi .

Tuy nhiên, việc mở các vị trí KYC có thể đi trước thông báo về các lựa chọn cho Node vì lựa chọn vị trí KYC là một quy trình độc lập cũng cho phép tham gia vào các phần khác của hệ sinh thái Pi (Ví dụ: nền tảng Ứng dụng và chức năng trong các ứng dụng ban đầu), chi tiết sẽ được bao gồm trong các bài đăng trong tương lai trên Nền tảng ứng dụng của Pi.

KYC là gì? Tại sao cần KYC?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here