Hướng Dẫn Tạo Cửa Hàng

Hướng dẫn này dành cho các bạn có nhiều hàng hóa muốn trao đổi. Tạo Cửa Hàng xong sau này các bạn có thể quản lý đăng tin và quản lý tin nhắn của người xem tốt hơn. Vào mục “Cửa Hàng” ở phần quản lý tài khoản Ở đây bạn có thể thêm ảnh …

Hướng Dẫn Đăng Sản Phẩm

Sau khi đăng ký tài khoản thì các bạn làm theo các bước sau để đăng sản phẩm trao đổi lên web. Với những ai chưa có tài khoản thì xem lại hướng dẫn tạo tài khoản. Bước 1: Click vào “Đăng Tin” Bước 2: Chọn đúng Danh Mục/Thể Loại bạn muốn trao đổi Bước …