Ngày hôm nay, Pi Network đã đưa ra thông báo về lộ trình và các bước chuẩn bị trước khi vào Mainet. Chúng ta hay đi vào chi tiết để xem cần chuẩn bị các bước như thế nào nhé:

CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI MAINET 1

Trích dẫn:

Chúng tôi sẽ phát hành chương Lộ trình mới của sách trắng ngày hôm nay và giới thiệu thêm chi tiết về giai đoạn Mainnet. Trong vài ngày tới, Mainnet sẽ được phát hành và hoạt động, điều này sẽ bắt đầu giai đoạn Mạng kín trung gian của Mainnet. Nhấn vào “Lộ trình” để đọc chi tiết hơn. Chúng tôi cũng đang phát hành “Danh sách kiểm tra Mainnet” để bạn xem các bước bạn cần chuẩn bị cho việc chuyển sang Mainnet.🍀 Thông tin cơ bản về chuyển Mainnet. Vui lòng làm theo các bước sau để chuẩn bị chuyển Số dư Di động Pi của bạn sang Mainnet.

1. Tải xuống ứng dụng trình duyệt Pi – Pi Browser Tải xuống Ứng dụng trình duyệt Pi từ Cửa hàng ứng dụng iOS / Cửa hàng Google Play. Tại đó, bạn có thể tạo Ví Pi không cần giám sát, xác minh KYC và truy cập các ứng dụng Pi khác. Trình duyệt Pi rất cần thiết để hoàn thành nhiều bước chuyển Mainnet.

May be an image of text that says '05:35 99% 14616, 5486 π VI Mainnet Transfer Essentials Please follow these steps to prepare for the transfer of your Pi Mobile Balance to the Mainnet 1 Download Pi Browser App Download the Pi Browser App from the iOS App Store/Google Play Store. There, you can create a non-custodial Pi Wallet, verify KYC and access other Pi apps. The Pi Browser is essential to complete multiple steps of the Mainnet transfer. 2 Create a Pi Wallet >'

2. Tạo ví Pi. Ví Pi là nơi bạn nhận và lưu trữ số Pi của mình trên Pi.

May be an image of text that says '05:36 98% 14616, 5528 π VI 2 Create Pi Wallet > The Pi Wallet is where you receive and store your Pi on the Pi Blockchain. Find the wallet app in the Pi Browser. 3 Decide how much Pi you want to lock up at Before transferring your Mobile Balance to the Mainnet, you can voluntarily lock up a portion of your transferable balance to mine higher rate later. The Mainnet transfer will not occur until you confirm the lockup configuration of your account. Submit your KYC Application (coming soon)'

3. Quyết định bạn muốn khóa bao nhiêu Pi. Trước khi chuyển Số dư di động của bạn sang Mainnet, bạn có thể tự nguyện khóa một phần số dư có thể chuyển của mình.

May be an image of text that says '05:36 98% 14616, 5550 π VI Submit your KYC Application (coming soon) KYC (Identity Verification) is a prerequisite to transfer your Mobile Balance to the Mainnet blockchain. Go to the KYC app in the Pi Browser to verify your identity and submit your KYC application 5 Wait for KYC Results KYC results will depend on identity verification, your name matching with your Pi account, screening against government AML and anti- terrorism sanction list, and if the account has scripting or policy- violation history.'

4. Gửi đơn đăng ký KYC của bạn (sắp ra mắt). KYC (Xác minh danh tính) là điều kiện tiên quyết để chuyển Số dư di động của bạn sang chuỗi khối Mainnet. Truy cập ứng dụng KYC trong Trình duyệt Pi để xác minh danh tính của bạn và gửi KYC của bạn.

May be an image of text that says '05:36 98% 14616, 5550 π VI Submit your KYC Application (coming soon) KYC (Identity Verification) is a prerequisite to transfer your Mobile Balance to the Mainnet blockchain. Go to the KYC app in the Pi Browser to verify your identity and submit your KYC application 5 Wait for KYC Results KYC results will depend on identity verification, your name matching with your Pi account, screening against government AML and anti- terrorism sanction list, and if the account has scripting or policy- violation history.'

5. Chờ kết quả KYC. Kết quả KYC sẽ phụ thuộc vào xác minh danh tính, khớp tên của bạn với tài khoản Pi của bạn, sàng lọc chống lại chính phủ.

May be an image of text that says '05:36 98% 14616, 5550 π VI Submit your KYC Application (coming soon) KYC (Identity Verification) is a prerequisite to transfer your Mobile Balance to the Mainnet blockchain. Go to the KYC app in the Pi Browser to verify your identity and submit your KYC application 5 Wait for KYC Results KYC results will depend on identity verification, your name matching with your Pi account, screening against government AML and anti- terrorism sanction list, and if the account has scripting or policy- violation history.'

6. Mời các nhóm của bạn hoàn thành KYC để chuyển thêm Pi. Nhiều hơn Số dư trên Di động của bạn sẽ có thể được chuyển sang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here