Hiện tại Pi Network đã có hơn 6 triệu Người tiên phong tham gia, ngoại trừ những Người tiên phong đã không đến phiên khai thác thứ ba và bất kỳ tài khoản giả nào bị nghi ngờ mà chúng tôi đã phát hiện và đánh dấu nội bộ.

Như đã đề cập trong Sách trắng ban đầu của chúng tôi, chúng tôi sẽ tổ chức một hội nghị toàn cầu khi chúng tôi đạt được 5 triệu Người tiên phong. Core Team đã bắt đầu lên kế hoạch cho hội nghị và nhằm mục đích tổ chức vào lúc nào đó trong quý 3 năm nay. Do đại dịch COVID 19, hội nghị toàn cầu sẽ chỉ trực tuyến.

Dưới đây là các kế hoạch ban đầu chúng tôi có cho hội nghị:

1) Tiến trình phân cấp, tức là Nodes, Testnet và các thách thức và giải pháp kỹ thuật

2) Các ứng dụng của Pi và hướng của Nền tảng Pi (ví dụ: Giới thiệu các ứng dụng của các nhà phát triển, cách tạo ra nhu cầu cho Pi thông qua các ứng dụng và phát triển nền tảng)

Pi Network đạt 6 triệu người dùng - Chuẩn bị Hội nghị toàn cầu lần đầu tiên 1

Về quản trị, thông qua hội nghị, chúng tôi hy vọng các nhà lãnh đạo và chuyên gia cộng đồng sẽ thành lập một ủy ban để có thể thu hút tiếng nói cộng đồng tốt hơn để giúp xây dựng cấu trúc quản trị Pi trong tương lai. Tại hội nghị, chúng tôi có thể thảo luận về các tiêu chí bầu các thành viên ủy ban như vậy.

Ví dụ: Những đóng góp trước đây cho Pi Network, chuyên môn trong các lĩnh vực khác nhau, lãnh đạo và xung đột lợi ích, và các quy trình để ủy ban thu hút cộng đồng. Ủy ban này hy vọng sẽ có trách nhiệm hơn trong việc tổ chức các công ước tương lai của Pi.

Hội nghị sẽ bao gồm không chỉ các cập nhật của Core Team và triển vọng trong tương lai, mà còn bao gồm các diễn giả Tiên phong với tư cách là nhà phát triển bên thứ ba, người điều hành và đại diện khu vực và diễn giả bên ngoài Pi Network về xu hướng của ngành.

Trong quý 3, chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin cập nhật về chương trình nghị sự và định dạng cụ thể của hội nghị, về các chủ đề cụ thể mà chúng tôi tìm kiếm từ các diễn giả của Pioneer và tiêu chí lựa chọn cho các diễn giả đó.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here